Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Kwoty ważne w 2012 roku

2012-01-01
W tym miejscu znajdą Państwo, kwoty które warto znać w 2012 roku.

Ważne kwoty w 2012 roku

Rachunkowość

1.       Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody za 2011 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro są zobowiązane od 01.01.2012 prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Kwotę powyższą przelicza się na złote po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września 2011 roku. W rezultacie dotyczy to podmiotów, których przychody za 2011 rok przekroczyły kwotę 5.293.440 zł.

2.       Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Badaniu i ogłaszaniu za 2012 r. podlegają:

   1) roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz

   2) roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

      a) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

      b) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

      c) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

      d) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

      e) pozostałych jednostek, które w 2011 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

         - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

         - suma aktywów bilansu na koniec 2011 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli kwotę 11.042.000 zł,

         - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2011 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, czyli kwotę  22.084.000 zł.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Podstawa obliczenia

Podatek

Do 85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

Ponad 85.528 zł

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podatek  z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP wynosi  19% uzyskanego przychodu.

VAT

LP

Tytuł

Kwota

1

Kwota obrotu upoważniająca do zwolnienia z VAT

 150.000 zł

2

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do

wyłączenia od podatku VAT

   50.000 zł

3

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

4

Kwota obrotu upoważniająca do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej (uwaga: niektóre rodzaje działalności muszą posiadać kasę fiskalna bez względu na wielkość obrotu)

a)      dla rozpoczynających działalność

b)      dla kontynuujących działalność

 

 

 

 

40.000 zł

20.000 zł

 

Mały podatnik

Przedsiębiorca posiada w danym roku statut małego podatnika  jeżeli uzyskany przez niego obrót wraz z podatkiem VAT  ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu  umowy komisu nie przekroczył  1.200.000 EUR w poprzednim roku obrotowym. W rezultacie w 2012 roku statut małego podatnika będą posiadały podmioty, których powyższe obroty w 2011 roku nie przekroczyły kwoty  5.324.000 zł. (PIT, CIT, VAT)

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność maklerską, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym  charakterze, z wyjątkiem komisu , maksymalna  kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem VAT)uzyskana w poprzedzającym roku obrotowym pozwalająca na zachowanie statutu małego podatnika w danym roku to 45.000 EUR a w przeliczeniu na złoty 200.000 zł. (VAT)

Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców

1)      Zasady ogólne

Składka

%

Wartość 01.2012

Wartość 02-12.2012

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

2.115,60

Emerytalna

19,52%

   412,97

412,97

Rentowa

6%

   126,94

 

 

8%

 

   169,25

Chorobowa* dobrowolna

dobrowolna

2,45%

   51,83

51,83

Wypadkowa

wysokość składki wypadkowej uzależniona jest od przedmiotu działalności

Fundusz Pracy

2,45%

   51,83

51,83

Razem

x

643,57

685,88

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

2.828,31

Zdrowotna (pełna)

9%

254,55

254,55

Zdrowotna (odliczana od podatku)

7,75%

219,19

219,19

*składa dobrowolna

2)      Zasady preferencyjne

Składka

%

Wartość 01.2012

Wartość 02-12.2012

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

450,00

Emerytalna

19,52%

87,84

87,84

Rentowa

6%

27,00

 

 

8%

 

36,00

Chorobowa*

2,45%

11,03

11,03

Wypadkowa

wysokość składki wypadkowej uzależniona jest od przedmiotu działalności

Razem

x

125,87

134,87

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

2.828,31

Zdrowotna (pełna)

9%

254,55

254,55

Zdrowotna (odliczana od podatku)

7,75%

219,19

219,19

*składa dobrowolna
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl