Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Koniec obowiązku publikacji sprawozdań

2012-02-01
Rok 2011 to ostatni rok, za który spółki zobligowane do publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B będą musiały dopełnić tego kosztownego obowiązku.

Koniec obowiązku publikacji sprawozdań finansowych

Rok 2011 to ostatni rok, za który spółki zobligowane do publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B będą musiały dopełnić tego kosztownego obowiązku. Do tej pory zgodnie z ustawą o rachunkowości podmioty mające obowiązek badania sprawozdania finansowego oraz grupy kapitałowe musiały ogłaszać w Monitorze Polskim B swoje sprawozdanie. Dotyczyło to kontynuujących działalność:

   1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

   2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

   2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

   3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

   4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:

      a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

      b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

      c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Fakt publikacji sprawozdania finansowego  w Monitorze Polskim B nie generował dla podmiotu ogłaszającego to sprawozdanie  korzyści, a stanowił jedynie kosztowne obciążenie, które można przyrównać do ukrytej daniny na rzecz Skarbu Państwa. Z informacji opublikowanych w Monitorze Polskim B korzystały ewentualnie podmioty współpracujące ze spółką, a nie sama spółka. Dlaczego więc, to dostawca, a nie nabywca informacji ma płacić i to nie małe pieniądze za ich udostępnianie?

Spółki, którym zależy na przejrzystości i kompleksowej informacji dla odbiorcy, czyli przede wszystkim podmioty giełdowe, publikują swoje sprawozdania finansowe na stronach internetowych, gdzie zainteresowane osoby w prosty i szybki sposób mają do nich dostęp.  Pozostałe podmioty poprzez złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego  udostępniają je do publicznej informacji. W rezultacie obowiązek publikowania sprawozdań w Monitorze Polskim B był jedynie powtórzeniem ujawnionych już wcześniej danych.

Zmiany ustawy o rachunkowości jakie wchodzą w życie z dniem 01.01.2013 wprowadzone ustawą z dnia 16.09.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, eliminują obowiązek publikacji sprawozdań finansowych. W praktyce sprawozdania sporządzone za 2012 rok nie będą już podlegały temu obowiązkowi. Pozostający nadal obowiązek  złożenia sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego pozwolił na realizowanie funkcji informacyjnej dla zainteresowanych podmiotów, a obciążone do tej pory obowiązkiem publikacji sprawozdań spółki będą mogły przeznaczyć przekazywane uprzednio do Monitora Polskiego B środki, na coś bardziej pożytecznego.

 
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl