Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


VAT od zakupu artykułów spożywczych na potrzeby prowadzonej działalności

2012-04-17
W każdej firmie pojawiają się drobne wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych takich jak kawa, herbata, soki, woda czy ciastka służące jako poczęstunek na spotkaniach biznesowych czy naradach wewnętrznych.

W każdej firmie pojawiają się drobne wydatki  związane z zakupem artykułów spożywczych takich jak kawa, herbata, soki, woda czy ciastka służące jako poczęstunek na spotkaniach biznesowych czy naradach wewnętrznych. Korzystają z nich wówczas zarówno kontrahenci podmiotu jak i jego pracownicy. Powstaje więc kwestia jak podejść do rozliczenia tego rodzaju wydatków  z punktu widzenia ustawy o VAT.

  1. Czy  dokonując takich wydatków mamy prawo do odliczenia VAT naliczonego jeżeli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT?
  2. Czy w przypadku odliczenia VAT powstaje obowiązek jego naliczenia?

Rozpatrując powyższe zagadnienie w zakresie podatku od towarów i usług należy przyjrzeć się artykułowi  7.2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim przez dostawę towarów - stanowiącą podstawę opodatkowania VAT - rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

   1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

   2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Równocześnie artykuł 86.1 mówi iż, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zarówno spotkania biznesowe jak i narady wewnętrzne możemy bezsprzecznie uznać za działania związane z działalnością gospodarczą podmiotu służące w sposób pośredni realizacji czynności opodatkowanych (w przypadku czynnego podatnika VAT) , co pozwala nam zgodnie z art.86.1  na odliczenie podatku naliczonego na fakturach związanych z zakupem artykułów spożywczych na powyższe cele. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24.02.2012 (IPPP2/443-1331/11-2/AO) stwierdzając:

„ Reasumując stwierdzić należy, że zakup napojów, drobnych artykułów spożywczych oraz gotowej żywności ponoszony jest w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Służy prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ma zatem związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji powyższego, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych przekąsek przekazywanych nieodpłatnie pracownikom w godzinach ich pracy i w trakcie narad, konferencji spotkań a także do sekretariatu w celu zapewnienia poczęstunku gościom i klientom.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 15.03.2012 (IPTPP2/443-858/11-4/JN) stwierdza: „…nabywane przez Wnioskodawcę towary (kawa, herbata, napoje, słodycze, cukier), wykorzystywane na cele związane z prowadzoną działalnością, nabywane w związku z ustaleniem warunków sprzedaży produktów, mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy jest, w przedmiotowej sprawie, spełniona. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, napojów, słodyczy, cukru, przekazywanych w ramach poczęstunku kontrahentom i pracownikom oddelegowanym do negocjacji…”

Równocześnie w oparciu o art. 7.2 ustawy o VAT zużycie towarów takich jak kawa, herbata, soki czy drobne przekąski podczas spotkań biznesowych i narad wewnętrznych nie będzie generowało konieczności naliczenia podatku VAT gdyż:

a)      w przypadku spotkań biznesowych mamy do czynienia ze zużyciem towarów na rzecz osób trzecich, które to nie mieści się w zakresie omawianego przepisu

b)      w przypadku narad wewnętrznych mamy do czynienia ze zużyciem towarów przez pracowników, jednakże nie jest to zużycie na cele osobiste ale na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności i ma miejsce w trakcie pełnienia obowiązków służbowych w rezultacie czego przekazanie takie nie będzie stanowiło dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT a tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Stanowisko takie potwierdzają organy skarbowe w wydawanych interpretacjach i tak:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 14.02.2012 (IPPP2/443-1283/11-2/AO) stwierdza: „Nie podlegają zatem opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy (potencjalny kontrahent) – osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe okoliczności wskazują, że nabywane przez Spółkę dla pracowników i kontrahentów (gości) napoje, artykuły spożywcze w formie poczęstunku w czasie pracy związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poczęstunek ma charakter służbowy i nie stanowi zużycia na cele osobiste osób wymienionych w przepisie, gdyż towary te nie są zużywane dla własnych potrzeb pracowników lecz wyłącznie podczas spotkań, narad i szkoleń służbowych. W takim przypadku poczęstunek nie ma charakteru korzyści osobistej. W świetle powyższego stwierdzić należy, że zużycie towarów w postaci poczęstunku podczas spotkań służbowych przez kontrahentów i pracowników należy uznać za zużycie związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, zatem nie stanowi ono zużycia ani przekazania czy też darowizny, które podlegałyby opodatkowaniu w trybie art. 7 ust. 2 cyt. ustawy.”

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13.01.2012 (IPTPP1/443-945/11-2/IG) stwierdza: „Zatem w świetle powołanych wyżej norm prawnych oraz opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych (tj. napoje, słodycze, itp.) pracownikom w ramach narad, spotkań wewnętrznych, oraz posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i sekretariatu w celu zapewnienia poczęstunku gościom/kontrahentom Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż niewątpliwie dotyczy zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.”
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl