Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k - Kompleksowa obsługa księgowa
English   Polski
Telefon: +48 32 25 40 418       katowice@ekonomist.pl   Panel logowania dla Klientów


Koszty spotkania z kontrahentem

2013-10-02
Czy wydatek na spotkanie z kontrahentem zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu

10 września 2013 roku NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2011 roku i interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych podczas spotkań biznesowych z kontrahentami poza siedzibą spółki, stawiając tezę iż:

„W świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. nie stanowi kosztu reprezentacji […] wydatek na poczęstunek (usługę gastronomiczną świadczoną zarówno w siedzibie podatnika lub poza nią), który serwowany jest w ramach: - działań marketingowych lub reklamowych firmy, dotyczących promocji produktu lub usługi, - prowadzonych negocjacji z kontrahentami lub w ramach szkoleń, odpraw dla pracowników oraz podmiotów powiązanych gospodarczo itp, których celem nie jest kształtowanie wizerunku firmy, a doprowadzenie do nawiązania lub rozbudowania jej kontaktów gospodarczych, wprowadzenie na rynek określonych towarów i usług lub poprawa skuteczności ich sprzedaży, wzrost efektywności pracy itp.”

Równocześnie sąd podkreślił, iż to na podatniku spoczywać będzie ciężar wykazania, że określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) oraz, że nie były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej.

Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła spółki, która ze względu na określoną strukturę sieci sprzedaży produktów, tj. rozproszenie lokalizacyjne odbiorców, dokonuje sprzedaży między innymi za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, co powoduje dużą ilość spotkań z dostawcami towarów i usług poza siedzibą spółki na terenie całej Polski.

W przypadku spotkań biznesowych poza siedzibą spółki, jej przedstawiciel zaprasza danego kontrahenta na lunch/obiad do restauracji, podczas którego omawiane są kwestie dotyczące obecnej/potencjalnej współpracy, w tym w szczególności prezentowane są nowe produkty spółki oraz prowadzone są szeroko rozumiane negocjacje biznesowe. Posiłki spożywane podczas tych spotkań w restauracjach nie mają charakteru wytwornych ani okazałych, lecz stanowią "zwykły" lunch/obiad, wybierany spośród dań zawartych w menu restauracji. Celem spotkań jest bowiem tylko i wyłącznie omówienie z kontrahentem spraw biznesowych, a nie wykreowanie określonego wizerunku, czy też ukazanie zasobności spółki.

Kwesta sporna z organami podatkowymi dotyczyła stwierdzenia czy wydatki ponoszone przez spółkę na zakup posiłków w restauracji w związku ze spotkaniem biznesowym z kontrahentem stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.?

NSA w wydanym pozytywnym dla podatnika wyroku uargumentował swoje stanowisko odwołując się do etymologicznego znaczenia terminu "reprezentacja" a tym samym stwierdzając, że ,,reprezentacja" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Jest więc to każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

W rezultacie wymienienie w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. jako przykładowe koszty reprezentacji wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna i jest uzależniona od jego okoliczności. Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji będą kosztem uzyskania przychodu wydatki na poczęstunek (usługę gastronomiczną świadczoną zarówno w siedzibie podatnika lub poza nią), który serwowany jest w ramach działań marketingowych lub reklamowych firmy, dotyczących promocji produktu lub usługi, bądź w ramach prowadzonych negocjacji z kontrahentami lub w ramach szkoleń, odpraw dla pracowników oraz podmiotów powiązanych gospodarczo itp, których celem nie jest kształtowanie wizerunku firmy, a doprowadzenie do nawiązania lub rozbudowania jej kontaktów gospodarczych, wprowadzenie na rynek określonych towarów i usług lub poprawa skuteczności ich sprzedaży, wzrost efektywności pracy itp..
Szczegóły oferty:


Kompleksowa obsługa księgowa Audyt - badanie bilansu, usługi biegłego rewidenta Doradztwo podatkowe Doradztwo finansowo-księgoweKontakt

Ekonomist Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. : +48 32 25 40 418
E-mail: katowice@ekonomist.pl


 

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Twoją firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Ekonomist

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl